Saturday, June 16, 2012

ಹುಲಿಯ ಕಥೆ ಫೊಟೋಗಳು

ಇದರಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹಮತ ಬೊಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಎಂ. ಆತ್ರೇಯ ಲವ ಹಾಗು ಕುಶರಾಗಿ; ಸೀತೆಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ನಾಯರ್; ತಾಪಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ; ರಾಮನಾಗಿ ಬಿ. ಆರ್. ರವೀಶ್.

No comments:

Post a Comment