Monday, August 29, 2011

ಗೀತಾಂಜಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾವ್ಯ

ಇದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಲೇಖನ. ಈ ಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಅಂಕಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.

No comments:

Post a Comment