Thursday, May 3, 2012

ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹುಟ್ಟು ದಿನ ಕುರಿತು ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನ ಎಪ್ರಿಲ್ 22ರ ವಿಜಯವಾಣಿ ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣರಾದ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

No comments:

Post a Comment